Planer under granskning

Planförslag för  Mallberget 1:7 till berörda sakägare för granskning under perioden 1 april till 22 april 2020.

Ändring av detaljplan för industriområde Mallberget 1:7, Mallbergets industriområde