Aktuella samråd

Detaljplan för ändrad användning på fastigheterna Ovansjö 1:86 m.fl. Samrådshandlingar för samråd från 24 november till 15 december 2020.