Klagomål

Om du har klagomål rörande livsmedelshantering och hygien i en restaurang, butik eller annan livsmedelsverksamhet kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen så gör vi en utredning.

För att vi ska kunna utreda ett klagomål så bra som möjligt bör vår blankett för klagomål fyllas i och skickas in till oss.

Om du köpt en vara som är dålig bör du i första hand kontakta butiken eller tillverkaren. Om du inte är nöjd med bemötandet kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.