Livsmedel och hälsa

Det du dricker och äter påverkar din hälsa. Att livsmedel hanteras på rätt sätt är därför mycket viktigt. Företag som säljer livsmedel finns inom många olika branscher och kan vara både kommunala och privata. Bygg- och miljöförvaltningen har till uppgift att kontrollera att företag som säljer livsmedel följer den lagstiftning som finns för säker hantering.

Starta och driva företag med livsmedel

När du vill starta en livsmedelsverksamhet, till exempel ett café, restaurang eller ett bageri, måste du anmäla registrering av din verksamhet till bygg- och miljöförvaltningen. Det gäller även om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet. Du behöver även känna till ditt ansvar för egenkontroll av din verksamhet.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras.

Blankett för att anmäla registrering av livsmedelverksamhet kan laddas ned under rubriken "Miljö och hälsa - ny anläggning" under självservice.

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad är det viktigt att du anmäler det till kommunen snarast möjligt. Ring kommunens växel 0690-250 100 och be att få bli kopplad till bygg- och miljöförvaltningen.

Bygg- och miljöförvaltningen utreder och gör kontroller i samband med klagomål och misstänkta matförgiftningar i Ånge kommun. Det är viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar bygg- och miljöförvaltningen. Då har vi större chans att förhindra att fler drabbas och blir sjuka.

Om det finns det matrester kvar från det du misstänker att du blev sjuk av, är det bra att spara det i kylen så vi kan ta ett eventuellt prov.

Klagomål

Om du har klagomål rörande livsmedelshantering och hygien i en restaurang, butik eller annan livsmedelsverksamhet så kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen så gör vi en utredning.

För att vi ska kunna utreda ett klagomål så bra som möjligt bör vår blankett för klagomål fyllas i och skickas in till oss. Klagomålsblankett kan laddas ned under rubriken "Miljö och hälsa - övrigt" under självservice.

Om du köpt en vara som är dålig så bör du i första hand kontakta butiken eller tillverkaren. Om du inte är nöjd med bemötandet kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.