Energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, föreningar, organisationer samt små- och medelstora företag. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten och kommunen. Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett led i detta arbete.

Till rådgivningen kan du ställa frågor om bland annat uppvärmning, värmepumpar, pelletspannor, isolering, bidrag, ventilation, elräkningar, solceller, solvärme, fönster och transporter.

Du kan ringa eller skicka e-post direkt till rådgivaren. Du kan även boka tid för att besöka rådgivaren i Ånge kommunhus.  Ånge kommun delar energi- och klimatrådgivningen med Bräcke kommun.

Välkommen med dina frågor! 

Bidrag och stöd

Stöd till solceller

Regeringen har i sin budget avsatt en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Totalt kommer stöder att ligga på 915 miljoner kronor per år 2018-2020. Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem.

  • Från och med 1 januari 2018 är det nya stödnivåer för installation av solceller.  Stödet uppgår maximalt till 30 procent av installationskostnaden för samtliga sökande. För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån.
  • Alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner kan söka.
  • Det maximala stödbeloppet är 1,2 miljoner kronor per solcellssystem, de stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
  • Installationen måste vara slutförd senast 31 december 2020.
  • Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Läs mer om stöd till solceller på Solelportalenlänk till annan webbplats. Info om hur du ansöker om stöd hittar du härlänk till annan webbplats.

Hör av dig till energi- och klimatrådgivningen om du vill ha hjälp i processen att ansöka om stödet.

Kom ihåg att installation av solceller eller solfångare kan kräva bygglov. För mer info se bygglov för solceller och solfångare.

Sälja egen produktion av el 

Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.

skatteverkets webbsidalänk till annan webbplats kan du läsa om vilka skatteregler som gäller för egen produktion av el.

Som producent kan du även ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning av el som är ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion.

Energikartläggningscheck

För företag som har en högre energianvändning än 300 MWh. Om en energikartläggning görs består stödet av 50 % av kostnaden, max 50 000 kr. Detta kan vara en bra start för ett företag som vill börja jobba med att sänka sina energikostnader. Stödet söks via Energimyndigheten. Läs mer på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Coach för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning. Se Energicoach för mer info.

ROT-avdrag

ROT-avdrag kan göras på arbetskostnader i samband med reparationer, om- och tillbyggnationer. Vid byte av panna, borra bergvärme, byta fönster eller installera solvärme, kan du använda ROT på 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kr per år. Läs mer om ROT på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Andra stöd

Energi- och klimatrådgivarna i Jämtland Härjedalen har en bra sammanställning av olika stödlänk till annan webbplats som finns att söka.