Energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, föreningar, organisationer samt små- och medelstora företag. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten och kommunen. Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett led i detta arbete.

Till rådgivningen kan du ställa frågor om bland annat uppvärmning, värmepumpar, pelletspannor, isolering, bidrag, ventilation, elräkningar, solceller, solvärme, fönster och transporter.

Du kan ringa eller skicka e-post direkt till rådgivaren. Du kan även boka tid för att besöka rådgivaren i Ånge kommunhus.  Ånge kommun delar energi- och klimatrådgivningen med Bräcke kommun.

Välkommen med dina frågor! 

Bidrag och stöd

Stöd till solceller

Från och med 1 januari 2015 uppgår stödet till solceller till 30 % av totala investeringskostnaden för företag och 20 % för övriga. Stödet har funnits sedan 2009 och riktar sig till företag såväl som till privatpersoner och organisationer.

Läs mer om stöd till solceller på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Ansökan görs till länsstyrelsen som också fattar beslut om stöd. Mer information och ansökningsblankett finns på Energimyndighetens sida om Investeringsstödetlänk till annan webbplats.

Hör av dig till energi- och klimatrådgivningen om du vill ha hjälp i processen att ansöka om stödet.

Kom ihåg att installation av solceller eller solfångare kan kräva bygglov. För mer info se bygglov för solceller och solfångare.

Energikartläggningscheck

För företag som har en högre energianvändning än 300 MWh. Om en energikartläggning görs består stödet av 50 % av kostnaden, max 50 000 kr. Detta kan vara en bra start för ett företag som vill börja jobba med att sänka sina energikostnader. Stödet söks via Energimyndigheten. Läs mer på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Coach för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning. Se Energicoach för mer info.

ROT-avdrag

ROT-avdrag kan göras på arbetskostnader i samband med reparationer, om- och tillbyggnationer. Vid byte av panna, borra bergvärme, byta fönster eller installera solvärme, kan du använda ROT på 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kr per år. Läs mer om ROT på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Andra stöd

Energi- och klimatrådgivarna i Jämtland Härjedalen har en bra sammanställning av olika stödlänk till annan webbplats som finns att söka.