Sota själv

Fastighetsägare kan ansöka om att själv få sota på sin egen fastighet. Kravet är att rengöringen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast rengöringsmomentet och inte brandskyddskontroller. Brandskyddskontroller ska alltid utföras av skorstensfejarmästare.

Ansökan om egen sotning

I Ånge kommun är det Räddningstjänsten Medelpad som prövar ansökan och tar beslut om tillstånd för egensotning. Information om hur du ansöker om egensotning hittar du på Räddningstjänsten Medelspads hemsida (se länk nedan).

Hur länge gäller ett tillstånd?

Tillståndet för egensotning gäller normalt tillsvidare men kan återkallas om sotningen inte utförs på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Tillståndet är personligt och upphör automatiskt vid ägarbyte. Vid beslut om avslag för ansökan lämnas motivering och besvärshänvisning i särskild skrivelse. Beslut om avslag kan överklagas till länsstyrelsen.