Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning och som är utsedd av kommunen.

Brandskyddskontrollen utförs enligt viss taxa och sker med de intervaller (frister) som kommunen bestämt efter de rekommendationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) angett. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 3 eller 6 år.