Regler för eldning

Enligt Ånge kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom område med detaljplan under tiden 1 maj till och med 30 september.

Övriga tider på året får eldning inom detaljplan endast ske av torrt trädgårdsavfall om det inte skapar olägenhet för människors hälsa.

Att elda hushållsavfall, farligt avfall och grovavfall är aldrig tillåtet.