Småhustomter

Här kan du lämna en förfrågan om kommunens småhustomter samt ta del av kartor, arealer och priser. Det finns för närvarande inte någon tomtkö och du har därför goda möjligheter att få köpa den småhustomt som du är intresserad av.

Angivna priser gäller en fastighetsbildad småhustomt och bland annat kostnader för lagfart och anslutningsavgifter tillkommer, exempelvis för el, VA och bredband/fiber. För att se mer om kommunens småhustomter och lämna förfrågan - gå till e-tjänsten nedan!