Gröna tunnan

Gröna tunnan är den soptunna som finns där du bor. Tunnan töms varannan vecka enligt turlistan, om du har ställt ut det.

I gröna tunnan lägger du det som blir över när du sorterat ut förpackningarna, tagit hand om elavfallet och det farliga avfallet och lämnat grovavfallet till återvinningscentralen. Det kan vara:

  • sanitetsbindor
  • dammsugarpåsar
  • mindre textil och skor

Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om kärlet och tvätta ur det vid behov.

Ställ ut tunnan när den är full, men låt den inte bli överfull. I sopbilens turlista kan du se när din soptunna kan tömmas nästa gång och där finns tips på hur du ska göra för att undvika fel.