Återvinningscentral

Som abonnent är du välkommen till återvinningscentralen i Hallsta med grovavfall från hushållet. Du får också lämna grovsoporna på kretsloppsparken på Blåberget som ligger längs E14 till Sundsvall, om det passar bättre.

På återvinningscentralen kan du lämna:

  • brännbart grovavfall,
  • ej brännbart grovavfall,
  • träavfall, 
  • elavfall,
  • farligt avfall
  • metall

Det finns också möjlighet att lämna förpackningar.

Läs mer om öppettider och orientering på anläggningen.