TRE SOCKNAR,
89 ORTER OCH tusen ÅR AV HISTORIA

Idag är Ånge indelat i tre socknar från öst till väst: Torp, Borgsjö och Haverö.
Var och en präglade av unika naturvärden och levande orter och bygemenskaper.

Ånge har också en historia att berätta, eller rättare sagt flera historier. Under årens lopp har Ånge spelat en central roll i Sveriges utveckling.

Karta över Ånge