Översiktsplan

Översiktsplan för utveckling av Ånge kommun
- en plattform för utveckling

Vår kommun har valt att bygga en lite annorlunda och förstärkt översiktsplan.
Det grundläggande syftet är naturligtvis en tillgänglig översiktsplan enligt Plan- och Bygglagstiftningen, men också som en plattform för utveckling i aktiva dialoger med enskilda, intresseföreningar, företag samt regionala och statliga myndigheter med flera.  

Översiktsplan för Ånge kommun antogs av kommunfullmäktige den 13 september 2004 § 69.

Redigerad översiktsplan 2004, uppdaterad och redigerad 2008.
Sammanfattning av förändringar i förslaget till reviderad översiktsplan 2008.
Förändringar i förslag till översiktsplanPDF (pdf, 23.6 kB).
Kommunstyrelsen antog förändringarna 2008.

Observera att uppgifter i Översiktplanen kan vara föråldrade. För aktuella uppgifter tag alltid kontakt med ansvarig förvaltning.

Skicka meddelande till sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-04-14

Kontaktinformation