Översiktsplan

Översiktsplan för utveckling av Ånge kommun
- en plattform för utveckling

Vår kommun har valt att bygga en lite annorlunda och förstärkt översiktsplan.
Det grundläggande syftet är naturligtvis en tillgänglig översiktsplan enligt Plan- och Bygglagstiftningen, men också som en plattform för utveckling i aktiva dialoger med enskilda, intresseföreningar, företag samt regionala och statliga myndigheter med flera.  

Översiktsplan för Ånge kommun antogs av kommunfullmäktige den 13 september 2004 § 69.

Redigerad översiktsplan 2004, uppdaterad och redigerad 2008.
Sammanfattning av förändringar i förslaget till reviderad översiktsplan 2008.
Förändringar i förslag till översiktsplanPDF (pdf, 23.6 kB).
Kommunstyrelsen antog förändringarna 2008.

Observera att uppgifter i Översiktplanen kan vara föråldrade. För aktuella uppgifter tag alltid kontakt med ansvarig förvaltning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 01 Plan- och bygglag.pdföppnas i nytt fönster
PDF 02 Boende och byggande.pdföppnas i nytt fönster
PDF 03 Utbildning o barnomsorg.pdföppnas i nytt fönster
PDF 04 Vård o omsorg.pdföppnas i nytt fönster
PDF 05 Vatten.pdföppnas i nytt fönster
PDF 06 Avlopp.pdföppnas i nytt fönster
PDF 07 Avfall.pdföppnas i nytt fönster
PDF 08 Infrastruktur.pdföppnas i nytt fönster
PDF 09 Näringsliv.pdföppnas i nytt fönster
PDF 10 a Strandskydd.pdföppnas i nytt fönster
PDF 10 b Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematisk tillägg till kommunens översiktsplan.pdföppnas i nytt fönster
PDF 10 c Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Bilaga 1 Planeringsförutsättningar och analys.pdföppnas i nytt fönster
PDF 10 d Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Bilaga 2 Områdesbeskrivningar.pdföppnas i nytt fönster
PDF 10 e Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).pdföppnas i nytt fönster
PDF 10 f Karta 1 LIS-områden i Ånge kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF 11 Rekreation och friluftsliv.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12 Turism.pdföppnas i nytt fönster
PDF 13 Jordbruk.pdföppnas i nytt fönster
PDF 14 Skogsbruk.pdföppnas i nytt fönster
PDF 15 Höga naturvärden.pdföppnas i nytt fönster
PDF 15.1 Höga naturvärden naturreservat.pdföppnas i nytt fönster
PDF 15.2 Höga naturvärden biotopsk.pdföppnas i nytt fönster
PDF 15.3 Höga naturvärden naturv avt.pdföppnas i nytt fönster
PDF 15.4 Höga naturvärden natura2000.pdföppnas i nytt fönster
PDF 15.5 Höga naturvärden riksintressen.pdföppnas i nytt fönster
PDF 15.6 Höga naturvärden lst naturvobj.pdföppnas i nytt fönster
PDF 15.7 Höga naturvärden nyckelbiotoper, onv.pdföppnas i nytt fönster
PDF 15.8 Höga naturvärden sumpskogar.pdföppnas i nytt fönster
PDF 16 Våtmarker.pdföppnas i nytt fönster
PDF 16.1 Våtmarker, inventerade, klassificerade.pdföppnas i nytt fönster
PDF 17 Sjöar.pdföppnas i nytt fönster
PDF 18 Höga kulturvärden.pdföppnas i nytt fönster
PDF 18.1 Höga kulturvärden.pdföppnas i nytt fönster
PDF 18.2 Höga kulturvärden.pdföppnas i nytt fönster
PDF 19 Energi.pdföppnas i nytt fönster
PDF 20 Vindkraft.pdföppnas i nytt fönster
PDF 20.a tillägg till Vindkraft i Ånge kommun plan 101027.pdföppnas i nytt fönster
PDF 20.b Vindkraft i Ånge kommun bilaga 1 förutsättningar och analys 101027.pdföppnas i nytt fönster
PDF 20.c Vindkraft i Ånge kommun bilaga 2 områdesbeskrivningar 101027.pdföppnas i nytt fönster
PDF 20.d Vindkraft i Ånge kommun bilaga 3 MKB 101027.pdföppnas i nytt fönster
PDF 21 Värdefullaämnen.pdföppnas i nytt fönster
PDF 22 Miljö, miljö och riskfaktorer.pdföppnas i nytt fönster
PDF Förändringar i översiktsplanens temahäften.pdföppnas i nytt fönster

Skicka meddelande till sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-04-14

Kontaktinformation