Flyktingmottagandet i Ånge kommun

informationen uppdaterad 2017-04-05

Vi får många frågor om vad kommunen gör för de människor som har flytt från sina hemländer och kommer till Ånge. Här kan du läsa om kommunens arbete och hur du som privatperson kan göra en insats.

I kommunen finns ett antal asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden. Ensamkommande barn som kommuen tagit emot bor på kommunens HVB-hem för ensamkommande barn och unga.

Kommunen tar också emot ca 30 personer per år för integration enligt avtal med länsstyrelsen. Detta är personer som fått uppehållstillstånd, eller så kallade kvotflyktingar som beviljats uppehållstillstånd redan innan de kommer till Sverige. Inom avtalet för integration omfattas personerna av etableringsstöd i samarbete med bland andra arbetsförmedlingen.

Kommunens arbete med flyktingmottagandet

Ånge kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket där det framgår hur många flyktingar och ensamkommande barn som kommunen ska ta emot under en tid.

I Ånge kommun är det Utvecklingsenheten, integration och arbetsmarknad, som sköter mottagandet av flyktingar som beviljats asyl. 

Socialtjänsten har ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen.

De asylsökande som bor på Migrationsverkets förläggningar ansvarar Migrationsverket för fram till att de får ett beslut om asyl. Då ska de bosätta sig i en kommmun och kommer in i intregrationsprocessen i kommunen.

Ensamkommande barn

De flesta ensamkommande barn är mellan 13 -18 år och i nuläget kommer det fler barn än vad som står i överenskommelsen. De placeras i första hand på kommunens hem för vård och boende, så kallade HVB-hem, där personal arbetar. I vissa fall handlar det om yngre barn eller barn med särskilda behov och då placeras de oftast i familjehem.

Läs mer om familjehem och vad det innebärlänk till annan webbplats 

Du kan göra en insats

Erbjuda familjehem

Kan du tänka dig att erbjuda barn och ungdomar en fast punkt i tillvaron och hjälpa dem att landa i Sverige? Att vara familjehem innebär att du och din familj tar emot barn och ungdomar i ert hem. Det kan handla om såväl längre som kortare uppdrag.

Är du intresserad av att vara familjehem?länk till annan webbplats

Bli god man

Du kan också utbilda dig till att bli god man. För alla ensamkommande barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd ska det utses en god man. Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under den första tiden i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under en avgränsad tid. I uppdraget ingår inte ansvar för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-boendet.

Här kan du läsa om hur du kan bli någons gode manlänk till annan webbplats

Bli vårdnadshavare

När ensamkommande unga har fått permanent uppehållstillstånd ska han eller hon ha en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som utses till vårdnadshavare har ansvar för att den unge får omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Praktiskt innebär det att ansvara för kontakter med myndigheter, ekonomi - till exempel att bidrag blir sökta och kontakt med skolan. Som vårdnadshavare har du själv inget försörjningsansvar. Både gode män och särskilt förordnad vårdnadshavare har sina uppdrag mot en mindre ersättning.

Läs mer om att bli särskild förordnad vårdnadshavarelänk till annan webbplats

Frivilligorganisationer och direkt hjälp

Det är via olika föreningar inom kultur eller idrott som man som privatperson på ett bra sätt kan hjälpa till. Bjud in nyanlända och visa på vad som finns i Ånge. Andra frivilligorganisationer som kyrkor, Röda korset och studieförbund hjälper flyktingar genom att samla in kläder, ordna mötesplatser och språkutbildning.

Nu finns möjlighet för föreningar och frivilliga att söka bidrag för integrationsinsatser.

Skicka meddelande till sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-04-05

Kontaktinformation

Mer information

Migrationsverket.se: Vi hänvisar också till Migrationverkets hemsida som har mycket bra information kring flyktingsituationen i Sverige just nu. www.migrationsverket.selänk till annan webbplats

Migrationsverkets svar på vanliga frågor om asylsökandelänk till annan webbplats

Krisinformation.se:

Myndigheternas samarbete kring flyktingsituationenlänk till annan webbplats


Vad flyr de ifrån, vilka får stanna?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
artikel som förklarar situationen på ett bra sätt.