Nyheten publicerades: 2017-02-10 16.29

Kommunfullmäktige sammanträder 20 februari kl 11.

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 20 februari kl 11.00 i fullmäktigesalen i Ånge kommunhus.

Ärenden:

Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering


 1. Kontroll av jäv och intressekonflikt
 2. Information
  - Samlad Kraft för Ånges framtid
  - Mats Karlsson Ånge Energi AB
  - Jennie Andersson om den rådande flyktingsituationen
  - Rebecca Lindberg om boendeplatser för ensamkommande barn och unga
  - Kommunchef Stefan Wallsten
 3. Allmänhetens frågestund.
  Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post (ange@ange.se)
 4. Korta frågor och korta svar
 5. Valärenden
 6. Mål och prioriteringar, Budget 2017, Ekonomisk plan 2018-2019 - Revidering av budget 2017
 7. Mål och prioriteringar, Budget 2017, Ekonomisk plan 2018-2019 - Extra investeringsmedel för bredbandsanslutningar i Ånge kommun
 8. Mål och investeringar, Budget 2018, Ekonomisk plan 2019-2020 - Revidering av budgetprocess
 9. Utökad medfinansiering till projekt Mittstråket för anslutning av spår 39
 10. Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Stockåsbodarna, Sundsvall och Ånge kommuner
 11. Förslag till ägardirektiv för Servanet AB
 12. Förslag om gemensam kyrkoavgift vid beräkning av avgifter för vård och omsorg
 13. Riktlinjer för Ånge kommuns styrdokument
 14. Interpellation angående budgetprocessen
 15. Förslag till svar på motion möjlighet för kommunens anställda att få göra bruttolöneavdrag för sina sjukvårdskostnader
 16. Förslag till svar på motion angående haverikommission gymnasieskolan
 17. Förslag till svar på motion om att förbättra integrationsarbetet
 18. Handlingsprogram olycksförebyggande arbete
 19. Taxor och avgifter för Medelpads Räddningstjänstförbund 2017
 20. Redovisning av obehandlade motioner
 21. Redovisning av delgivningar

 

På mötesportalen ligger handlingar för sammanträdet, den hittar du på Ånge kommuns hemsida www.ange.se/motesportal.

Sammanträdet sänds på webbradio både som direktsändning och i efterhand via www.ange.se/webbradio. Du är naturligtvis välkommen att närvara vid sammanträdet!

 

Gun Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande


Skicka meddelande till sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-02-13

Kontaktinformation