Kontakta Ånge kommun

Postadress
Ånge kommun, 841 81 Ånge

Telefon
0690-250 100 vx

E-post
ange@ange.se

Telefax
0690-127 78

Kommunhusets besöksadress
Torggatan 10, Ånge

Kommunhusets leveransadress
Torggatan 10, 841 33 Ånge

Fakturaadress
Ånge kommun, Box 4, 841 21 Ånge

Telefontid, Ånge kommuns växel
Växeln är öppen under arbetstid kl 08.00-17.00
Under perioden 15 maj-15 september kl 08.00-16.00
Växeln är stängd för lunch kl 12.00-12.45
Dag före helgdag, kl 08.00-13.00

Kommunhusets besökstid
Måndag-fredag, kl 08.00-16.30
Under perioden 15 maj-15 september kl 08.00-15.30
Stängt för lunch kl 12.00-12.45
Dag före helgdag, kl 08.00-13.00

-----------------------------------------------------------------
Förtroendevalda

Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande
Sten-Ove Danielsson (s), tel 0690-250 168

Oppositionsföreträdare
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Kjell Grip (kd), tel 073-275 14 48

Oppositionsföreträdare
3:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Leif Edh (vf), tel 072-509 61 91

Förvaltningschefer

Tf kommunchef
Stefan Wallsten, tel 0690-250 290

Stf kommunchef
Catharina Norberg, tel 0690-250 283

Barn- och utbildningschef
Urban Åström, tel 0690-250 176

Bygg- och miljöchef
Thomas Jonsson, tel 070-375 12 86

Kanslichef/kommunsekreterare
Elin Rapp, tel 0690-250 324

Chef för utvecklingsenheten
Malgorzata Hammarberg, tel 0690-250 194
Jan Rylander, tel 0690-250 251

Ekonomichef
Catharina Norberg, tel 0690-250 183

Personalchef
Lena Laaksonen, tel 0690-250 119

Socialchef
Katarina Persson, tel 0690-250 141

Teknisk chef
Ove Skägg, tel 0690-250 262

e-post adresseras enligt följande mall; fornamn.efternamn@ange.se

Medelpads räddningstjänstförbund
Förbundschef
Tommy Forsberg, tel 060-13 58 02


Skicka meddelande till sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-01-04

Kontaktinformation