Avfall och återvinning

Driftmeddelande

Alla fick inte tömt vecka 16. Det gäller till exempel Ensillre, Gubbyn, Borgsjöbyn med flera.  Vi har fått löfte från entreprenören att det ska rättas till den här veckan. Var vänlig låt tunnorna stå ute.

Tack.

Genomskinliga säckar från 1 juni

För att förbättra sorteringen och återvinningen måste säckar som du lämnar på återvinningscentralen vara genomskinliga från 1 juni.

Kravet på genomskinliga säckar gäller också vid grovsopshämtningen. Färgade säckar lämnar vi kvar.

Tack för att du sorterar!

Om det uppstår fel, kontakta oss på telefon, e-post eller via det här formuläret.


Vad har hänt, eller inte hänt? *
Multiple selection


Datum då felet uppstod


Taggning av sopkärlen

​Kärl som ännu inte fått någon svart tagg kommer att taggas av sopbilschauffören när han upptäcker att kärlet saknar svart tagg. Det här kommer han att fortsätta med tills det inte längre "dyker upp" något kärl utan svart tagg.

Den röda taggen används fortfarande för att identifiera tunnan. Någon gång i höst kommer istället den svarta taggen att börja användas.

Etiketten ska sättas på tunnan sida. Vänd locköppningen ut i vägen om du vill ha den tömd.

I Ånge betalar vi soporna per kilo.

Du kan få din soptunna tömd varannan vecka enligt turlistan. Ställ ut tunnan varje gång du vill ha den tömd, vänd den så att locköppningen är ut i vägen och ställ den om möjligt ca en meter från vägkanten.

Du betalar för varje kilo som töms ur tunnan så du kan påverka din avgift. Återvinn förpackningar i återvinningsstationerna och om möjligt - kompostera! Du betalar också för varje gång som tunnan töms samt en årlig avgift.  

Hälften av soporna är matrester

Kompostera gärna ditt matavfall om du kan göra det utan olägenheter för någon. Ungefär en tredjedel av hushållets avfall bestrå av matrester som kan komposteras. En kompost ska anmälas till bygg och miljökontoret, men det är kostnadsfritt i Ånge kommun.  

Röken renas

Det som blir kvar i din soptunna körs så småningom till Korstaverket i Sundsvall. Där bränns soporna och blir till el och värme i Sundsvall. Röken renas med bästa tillgängliga teknik - elda därför inte dina sopor själv.

Tunnan vägs före och efter tömning

Avfallet vägs när sopbilen kommer för att tömma kärlet. På kärlet sitter en id-bricka med en kod som automatiskt läses av så att rätt kund debiteras. Den vikt som registreras på din id-kod är skillnaden mellan vikten på tunnan då den lyfts och när tunnans vikt när den är tömd. Det är den registrerade vikten som debiteras.

Soporna hämtas vid småhus varannan vecka, och en gång per vecka vid flerfamiljshus och offentliga inrättningar.

Du som abonnent rullar själv fram kärlet till en uppställningsplats vid vägkanten, vänd med den svarta bricka mot vägen när du vill ha kärlet tömt. Ställ den så att den inte lutar från vägen. Rulla ut den kvällen innan för kärlet kan tömmas mycket tidigt på morgonen.  Soptunnan rymmer 190, 370 eller 660 liter. Soptunnorna tillhandahålls av kommunen.

För mer information kontakta Ånge Tekniska Förvaltning tel. 0690-250 163.

Skicka meddelande till sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-04-28

Kontaktinformation

Ånge tekniska förvaltning finns på facebook
facebook Ånge Tekniska Förvaltning
Soptunnan vänds upp och ner och vägs både på när den lyfts och när den ställs ner.

Soptunnan vänds upp och ner och vägs både på när den lyfts och när den ställs ner.